o nás

jícha & holman

Dvě jména, dvakrát dvacet let v právní branži, dvakrát dvacet let zkušeností, desítky spokojených klientů a stovky vyřešených případů ve všech právních oblastech. Budeme si velmi vážit toho, pokud se i Vy stanete našimi klienty a budeme Vás moci přesvědčit o našich kvalitách. Mezi našimi klienty najdete nepodnikající fyzické osoby, ale také jednoho z největších vlastníků realit v Evropě.

co nabízíme

Nabízíme právní služby nejvyšší kvality, přičemž neděláme rozdíl mezi velkými a malými kauzami, přístup je vždy stoprocentní. S ohledem na skladbu naší klientely nabízíme unikátní zkušenost zejména v oblasti smluvního práva a práva nemovitostí, jejich výstavby a obchodování s nimi. Služby poskytujeme v českém a anglickém jazyce.

o co usilujeme

Zakládáme si na osobním přístupu ke klientovi. Pokud říkáme, že klient a jeho zájmy, včetně zájmu ekonomického, stojí vždy na prvním místě, není to fráze. Každý den usilujeme o Vaši důvěru. Nejen kvalita, ale také loajalita je samozřejmostí a základním pravidlem. Vždy upřednostňujeme dlouhodobou spolupráci před krátkodobým ziskem, a od toho se odvíjí i naše chování k Vám. Chceme být Vašimi partnery. Dnes, zítra i pozítří.

právní služby

Právo nemovitostí

Právo nemovitostí

Due diligence, sepis smluv o akvizici, financování a realizaci developerských projektů, sepis kupních smluv, smluv nájemních a smluv o služebnostech, včetně inženýrských sítí, poradenství pro SVJ a bytová družstva.

Korporátní právo

Korporátní právo

Komplexní právní poradenství od zakládání obchodních korporací, přes snížení či zvýšení základního kapitálu a jiné korporátní změny, až po přípravu přeměny obchodní korporace, její restrukturalizace či likvidace.

M & A

M & A

Komplexní právní poradenství při přípravě projektů přeměny ve spolupráci s daňovými poradci, příprava korporátních podkladů, organizace closingu, archivace dokumentů, zápis přeměny do obchodního rejstříku.

Soudní spory

Soudní spory

Správa pohledávek, zastupování v civilních sporech před obecnými soudy i před rozhodci a rozhodčími soudy, a to jak při aktivním vymáhání práv či jiných zájmů klientů, tak při obraně klientů jako žalovaných stran.

Občanské právo

Občanské právo

Právní poradenství ve všech sférách občanského práva, ať již jde o oblast ochrany osobnosti, rodinného práva včetně práva rozvodového, dědického práva, poradenství v oblasti věcných práv nebo sepis různých smluv.

Trestní právo

Trestní právo

Právní pomoc klientům ve všech fázích trestního řízení, výkon obhajoby obviněných v trestních věcech a zastupování poškozených; Pavel Jícha i Robert Holman poskytují služby ex offo na území hl. m. Prahy.

Pracovní právo

Pracovní právo

Komplexní pracovněprávní poradenství včetně nastavení pracovních a obdobných smluv a vnitřních předpisů zaměstnavatele, pomoc při organizačních změnách a zastupování klientů v pracovněprávních sporech.

Právo duševního vlastnictví

Právo duševního vlastnictví

Poradenství při ochraně duševního vlastnictví, sepis licenčních smluv a vyjednávání jejich podmínek, zajištění projektových práv pro developerské projekty, zastupování v autorskoprávních sporech.

Správní právo

Správní právo

Komplexní právní poradenství ve všech typech správních řízení, zejména v souvislosti s developerskými projekty, sepis správních žalob a kasačních stížností, zastupování v řízeních před správními soudy.

Insolvenční právo

Insolvenční právo

Volba vhodného postupu věřitele vůči dlužníkovi (úpadci) i naopak; zastupování insolvenčního věřitele i dlužníka ve sporech souvisejících s insolvencí, poskytování právního poradenství insolvenčním správcům.

Soutěžní právo

Soutěžní právo

Hloubkové analýzy rizik spojených se soutěžním jednáním, posouzení dominantního postavení na trhu a kartelových dohod, zastupování klientů v nekalosoutěžních sporech, poradenství v oblasti veřejných zakázek.

Reklamní právo

Reklamní právo

Komplexní právní poradenství při přípravě reklamních a obdobných kampaní včetně hloubkového právního posouzení motivu a konceptu kampaně a přípravy veškeré související smluvní dokumentace.

náš tým

partner

Czech-Republic      United-Kingdom

partner

Czech-Republic      United-Kingdom

advokát

Czech-Republic      United-Kingdom

advokát

Czech-Republic      vlajka - DE

office manager

Czech-Republic      vlajka - UK      vlajka - DE

kontakt

adresa

JÍCHA&HOLMAN, advokátní kancelář, s.r.o.
uni office center
slezská 2127/13
120 00 praha 2 – vinohrady
česká republika
telefony

telefon: +420 221 001 520
povinné údaje

ičo: 06028055
dič: CZ06028055
email

info@jichaholman.cz
datová schránka

jícha&holman : stkh5a4
pavel jícha: stkxums
robert holman: nxhhhui
bankovní spojení

československá obchodní banka, a.s. 270734020/0300